Energia Plus

Cel programu:

Zmiana terminu składania wniosków

WAŻNE!!!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Energia Plus”, zmiana dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. –   18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dokumenty

pp_energia_plus_200225_czysty.pdf
pp_energia_plus_200225_czysty.pdf - (871,05 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY: Energia Plus

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. 

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.

Termin naboru od 01.03.2019 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunki dofinansowania:

  1. Dotacja
  2. Pożyczka

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego „Energia Plus” w pkt. 7.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Barbara Wojciechowska;

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Barbara Wojciechowska , nr tel.: 22 45 90 368 energia.plus@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

z01_zalacznik_nr_1_do__pp_energia_plus_metodyka_wak.pdf
z01_zalacznik_nr_1_do__pp_energia_plus_metodyka_wak.pdf - (289,42 KB) Kosztowy wskaźnik antropogeniczności
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_energia_plus_metodyka_wk.pdf
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_energia_plus_metodyka_wk.pdf - (300,9 KB) Wskaźnik efektywności kosztowej (WK)

.