Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Cel programu:

Zmiana terminu składania wniosków

WAŻNE!!!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”, zmiana dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. –   18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dokumenty

pp_cieplownictwo_powiatowe_200225-czysty.pdf
pp_cieplownictwo_powiatowe_200225-czysty.pdf - (868,42 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Beneficjenci:

Spółki kapitałowe których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70 %.  Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym

Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru

Termin naboru od 01.03.2019 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Radoslaw.Bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl,
nr tel.: 22 45 90 259

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Wiesław Jamiołkowski , nr tel.: 22 45 90 255

cieplownictwo@nfosigw.gov.pl

Forma dofinansowania:

  1. Dotacja
  2. Pożyczka

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach programu Priorytetowego w pkt. 7

Dokumenty

z01_zalacznik_nr_1_do__pp_cp_metodyka_wak.pdf
z01_zalacznik_nr_1_do__pp_cp_metodyka_wak.pdf - (289,22 KB) Kosztowy wskaźnik antropogeniczności
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_cp_metodyka_wk.pdf
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_cp_metodyka_wk.pdf - (301,04 KB) Wskaźnik efektywności kosztowej (WK)
z03_1_zalacznik_nr_3a_do__pp_cp_ekoinnowacyjnosc.pdf
z03_1_zalacznik_nr_3a_do__pp_cp_ekoinnowacyjnosc.pdf - (359,89 KB) Ekoinnowacyjność
z03_zalacznik_nr_3_do_pp_cieplwonictwo_ekoinnowacyjnosc.pdf
z03_zalacznik_nr_3_do_pp_cieplwonictwo_ekoinnowacyjnosc.pdf - (193,21 KB) Załącznik nr 3 do Porgramu Ciepłownictwo Powiatowe - pilotaż

.