Patronat Honorowy NFOŚiGW

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii (COVID-19) wnioski o Patronat Honorowy NFOŚiGW  prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: fundusz@nfosigw.gov.pl. Mail powinien zawierać wypełniony wniosek w formie skanu (jeśli jest podpisany odręcznie) lub pliku pdf. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone Patronaty Honorowe NFOŚiGW pozostają aktualne, organizatorów prosimy o informowanie o ewentualnych zmianach terminów wydarzeń mailowo na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl.

Patronat Honorowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) może zostać przyznany jako wyróżnienie dla wydarzenia lub przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podkreślające jego prestiżowy charakter i znaczenie w procesie realizacji polityki ochrony środowiska.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Zasadami obejmowania przez NFOŚiGW Honorowego Patronatu nad przedsięwzięciami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

zasady_przyznawania_patronatow.pdf
zasady_przyznawania_patronatow.pdf - (318,2 KB) Zasady obejmowania przez NFOŚiGW Honorowego Patronatu nad przedsięwzięciami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym organizator/realizator przedsięwzięcia wypełnia w formie formularza „Wniosek o Patronat Honorowy NFOŚiGW” umieszczonego poniżej.

Wypełniony „Wniosek o Patronat Honorowy NFOŚiGW" (ewentualnie z dodatkowymi, uzupełniającymi informacjami) prosimy przesłać na adres: fundusz@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie złożonych wniosków o Patronat Honorowy NFOŚiGW:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Joanna Heyda, e-mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl 

Po zakończeniu przedsięwzięcia, objętego Patronatem Honorowym przez NFOŚiGW, organizator wydarzenia obowiązany jest przesłać do NFOŚiGW krótkie sprawozdanie z jego realizacji. Formularz sprawozdania znajduje się poniżej.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane na 2020 r.

patronaty_pazdziernik_2020.pdf
patronaty_pazdziernik_2020.pdf - (490,89 KB) Lista przyznanych patronatów 2020 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2019 r.

patronaty_honorowe_nfosigw__2019.pdf
patronaty_honorowe_nfosigw__2019.pdf - (608,55 KB) Lista przyznanych patronatów 2019 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2018 r.

patronaty2018.pdf
patronaty2018.pdf - (279,38 KB) Lista przyznanych patronatów 2018 r.

Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2017 r.

patronaty_2017.pdf
patronaty_2017.pdf - (269,15 KB) Lista przyznanych patronatów 2017 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2016 r.

patronaty_2016.pdf
patronaty_2016.pdf - (230,28 KB) Lista przyznanych patronatów 2016 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2015 r.

patronaty_2015.pdf
patronaty_2015.pdf - (320,88 KB) Lista przyznanych patronatów 2015 r.


Patronaty Honorowe NFOŚiGW przyznane w 2014 r.

patronaty_2014.pdf
patronaty_2014.pdf - (133,71 KB) Lista przyznanych patronatów 2014 r.

.