Nabór wniosków

2 kolejne nabory w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

18-05-2020, 15:08

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

- na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)”, na kwotę 7 300 000 euro, tj. 31,622,870.

Ogłoszenie dostępne na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,33,budowa-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka.html

- na „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”, na kwotę 3 000 000 euro, tj. 12 995 700,00 zł

Ogłoszenie dostępne na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,32,zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw.html

Termin składania wniosków w obydwu naborach:  01.07.2020 r.  – 30.10.2020 r. godz. 15:00

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna