Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

01-04-2020, 19:14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna